Pålitliga analyser

Med flera års erfarenhet från beräkningsbranschen har vi lärt oss att vara lyhörda för kundens problematik. Det gör att vi snabbt kan få fram pålitliga och användbara resultat.

Flexibilitet

Vi utför uppdrag på plats hos kund eller från eget kontor. Det viktigaste är att nå ett resultat som kan användas för att optimera er produkt eller process.

Bred kompetens

Vi har kunskap och erfarenhet från flera olika branscher, som energi, kärnkraft, fordon, life science, försvar och konsumentprodukter.

Berätta – Vad vill du veta om din produkt?

Erling Engineering AB

Vi levererar kunskap

Erling Engineering AB är ett konsultbolag inom maskinteknik och då företrädesvis inom tekniska beräkningar.

Det absolut viktigaste för oss på Erling Engineering AB är att resultatet från beräkningar vi utför tillför kunskap till kundens projekt eller process. Siffrorna i sig är inte viktiga, utan vad de berättar om produkten eller processen.

På Erling Engineering AB arbetar vi företrädesvis med ANSA och MetaPost samt LS-Dyna för FE-analyser. För övrig matematisk modelleringen arbetar vi gärna i Mathmatica.

Erling Engineering har investerat i modern IT-utrustning med hög kapacitet. Lika så tar vi IT-säkerhet på stort allvar och har samtlig IT installerad bakom brandvägg. Detta för kunna möta förfrågningar kring såväl stora som små jobb, och att våra kunder ska känna sig trygga i att deras information hanteras ansvarsfullt.

Maskinteknik
Beräkningsteknik
LS-Dyna
Mathematica
Kundnytta

Fredrik Erling

Med en intuitiv förståelse för mekanik och gedigna kunskaper inom beräkningsteknik har Fredrik förmåga att sätta sig in i och modellera många olika slags problem.

Fredrik har arbetat inom beräkningsbranschen i 10 år som beräkningsingenjör och även 1,5 år som gruppchef på konsultbolag. Under sina år inom konsultvärlden har Fredrik skaffat sig erfarenheter från ett flertal olika branscher och applikationsområden såsom energi, kärnkraft, fordon, life science, försvar och konsumentprodukter.

Exempel på applikationsområden:
- Statik
- Dynamik
- Statiskt/Transienta beräkningar
- Ickelinjära material
- Anisotropa material
- Utmattning
- Brott
- Plåtformning
- Termiska beräkningar
- Termomekaniska beräkningar

 
 

Vill du lära dig mer om beräkningsteknik?

Erling Engineering AB erbjuder utbildning inom beräkningsteknik. Utbildningens längd och omfattning bestäms i samråd med kunden. Utmärkande för våra utbildningar är att de fokuserar på att skapa en förståelse för beräkningsteknikens möjligheter och begränsningar.

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning kunna förhålla sig kritiskt till beräkningsresultatet och bedöma dess validitet.

Så här säger våra kunder:

Emma Sundelius

Development Manager, Axelent AB

”Vilken konsult – som tänker på allt!”

Jakob Törefors

HangOn AB

"Distinkt, pedagogisk och sympatisk professionalism. Hatten av!"

Andreas Holmgren

Manager Mechanical Engineering, Sigma Industry

"Tusen tack för ett väl utfört arbete!"

Johan Axelsson

Axelent AB

”Du är ju bäst 👌👍💪😄”

Kontakta oss

Hör av dig om du vill ta en kaffe och prata siffror! Eller om du vill veta något mer om din produkt?

Address

Skolgatan 5, 335 71 Hestra

Telefon

0371 122 10

Skicka meddelande